Nieuwsbrief

Uitgave: 13, Auteur: Grietje ten Hove, (voorzitster EHBO vereniging Hoonhorst-Dalfsen)

Februari 2023

Beste lezers,
 
Dit is de eerste nieuwsbrief van 2023.
De eerste evenementen hebben we alweer gedraaid en de aanvragen beginnen langzaam aan weer binnen te komen.
 
Er zijn 7 leden (actieve hulpverleners) die de cursus EHBDD (eerste hulp bij drank en drugs) met goed gevolg hebben afgerond.
Het was een enorm leuke leerzame dag.
Deze cursus wordt 1 keer per jaar herhaald om bekwaam te blijven.
 
Er zijn twee workshops EHBO bij sportongevallen gegeven aan de jeugdleiders van de Dalfsen sportverenigingen, dit zijn twee erg waardevolle lessen geweest waar iedereen met een goed gevoel op terugkijkt.
 
De jaarvergadering van dit jaar staat gepland op 24 april om 19.30 uur in de grote spiegelzaal van de Trefkoele+
Dit jaar gaan we het iets anders doen dan de voorgaande jaren.
Na afloop van de jaarvergadering zal er nog een extra herhalingsles gegeven gaan worden aan de leden die een oefenavond hebben gemist en deze nog nodig hebben om zijn of haar diploma geldig te houden.
De leden die hier voor in aanmerking komen, krijgen persoonlijk bericht hierover. Wie denkt nog een les nodig te hebben, kan zich altijd even melden bij het bestuur of bij Harry Hilgenkamp.
 
Ria is aftredend als penningmeester en niet herkiesbaar.
De functie staat open voor sollicitanten, dit kan tot 1 uur voor aanvang van de vergadering.
Bij meerdere kandidaten zal er tijdens de jaarvergadering een stemmingsronde plaatsvinden.
 
Alle actieve hulpverleners zijn inmiddels voorzien van de nieuwe werkkleding, vanaf nu zal deze dan ook gedragen gaan worden tijdens de inzetten.
 
De volgende evenementen staan weer open voor aanmelding, neem eens een kijkje op de website en wie weet zit er wel een leuk evenement voor je bij, waar je een paar uurtjes wilt gaan staan.
 • 21- April de Koningsspelen Dalfsen van 13.30-17.00 uur.
 • 22- April Opendag van de kleine kornuiten van 13.30-17.00 uur.
 • 26 t/m 30 April organiseert de Oranje vereniging Dalfsen een feestweek waar meerdere diensten nog van open staan.
 • 8-9-11 Mei is er ‘s avonds in de Trefkoel+ een volleybaltoernooi.
 • 22-23-25 Mei is er ‘s avonds in de Trefkoele+ een volleybaltoernooi.
 • 7-8-9 Juni is de wandeldriedaagse deze wordt ‘s avonds van 18.00-21.00 uur gelopen.
 • 17 Juli de obstakelrun van 10.00-20.00 uur.
De dagen worden verdeeld in blokken van ongeveer vier uur, je hoeft dus niet de hele dag te staan als je daar geen tijd voor hebt, maar het mag natuurlijk wel.
Als er vragen of suggesties zijn omtrent de hulpverlening kun je altijd contact opnemen met Harry Horstink.
 
Het Bestuur.


 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Uitgave: 12, Auteur: Grietje ten Hove, (voorzitster EHBO vereniging Hoonhorst-Dalfsen)

December 2022

Beste lezers,
 
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2022, het jaar is weer omgevlogen, wij hebben weer veel mooie evenementen mogen draaien en sluiten op 31 december het jaar af met de Jumbo Kamphuis crossloop.
1 dag later op 1 januari mogen wij 2023 verwelkomen van 13.00 uur tot 15.00 uur met de nieuwjaarsduik aan het strandje aan de Bellingerweer.
 
2022 was voor iedereen een veelbewogen jaar en is door iedereen inmiddels welbekend ook een enorm duur jaar geworden met veel lastenverzwaring waar wij als EHBO vereniging ook tegenaan zijn gelopen.
Wij hebben hierdoor moeten besluiten om onze tarieven te verhogen, wij hebben geprobeerd om de kosten voor iedereen zo laag mogelijk te houden.
De tarieven voor het aanvragen van een evenement worden vanaf 01-01-2023:
 • Hulpverlening van 08.00 uur tot 23.00 uur: 20.00 euro per 2 hulpverleners.
 • Hulpverlening van 23.00 uur tot 08.00 uur: 40.00 euro per 2 hulpverleners.
 • Beschikbaar stellen van de AED: 15 euro per dagdeel(4 uur).
 • Tarieven van de MEP: 25 euro per dag.
 • Tarieven van de Tent: 25 euro per dag.
De beloning voor de hulpverleners gaan we verhogen en wordt: 10.00 euro per dagdeel.
De eerste twee dagdelen van het jaar die je staat worden niet vergoed.
Reiskosten die gemaakt worden kunnen wel gedeclareerd worden, de eerste 5 km zijn voor eigen rekening en daarna kun je 21 cent p.km declareren.
 

Wij zijn begonnen met het aanschaffen van nieuwe broeken voor de actieve hulpverleners.
Dit is een mooie broek van goede kwaliteit geworden.
De volgende stap zijn de polo’s en daarna de jassen/vesten.
 
De nieuwe beginners groep heeft op 20 December examen gedaan en ik mag hierbij iedereen feliciteren met het behalen van het felbegeerde EHBO Diploma.
Wij gaan bij voldoende aanmeldingen ( minimaal 8) in de eerste week van Maart starten met een nieuwe beginnerscursus.
 
Onze sponsor SEEBRIGHT heeft het sponsorschap met drie jaar verlengt, hier zijn wij uiteraard enorm blij mee en dankbaar voor.
 
Ria en Eddy hebben alle hulpverleners dit jaar verrast met een kerstpakket, ook zijn wij bezig met het organiseren van een etentje in Februari, zodra hier meer over bekend is krijgen de actieve hulpverleners daar bericht over.
 
 
Vacature:
Ria is bij de komende jaarvergadering aftredend en niet herkiesbaar.
Wij zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om de functie van Penningmeester voor minimaal drie jaar op zich te nemen.
Als het je leuk lijkt om +/- 6x per jaar met een leuk en gezellig team te vergaderen en goed bent met cijfertjes neem dan contact op met Ria of stuur even een mailtje via de website en dan nemen wij contact op met jou.
 
Wij wensen iedereen een gezonde en vooral veilige jaarwisseling.
 
Het bestuur.


 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Uitgave: 11, Auteur: Grietje ten Hove, (voorzitster EHBO vereniging Hoonhorst-Dalfsen)

November 2022


Beste lezers,

Voor jullie ligt de 11e uitgave van de nieuwsbrief van de EHBO vereniging Hoonhorst-Dalfsen.
 
Voorstellen:
Ik ben Grietje ten Hove, ik ben sinds Mei 2022 de nieuwe voorzitster van de EHBO vereniging.
Ik ben 50 jaar, ik heb 4 kinderen en 3 fantastisch mooie kleinkinderen, ik werk als VIGer in het Vlierhuis in Ommen en heb het stokje van Jan van Oenen overgenomen.
 
Ik ben Berry Wennekes, 41 jaar en nagenoeg mijn hele leven wonend in Dalfsen.
In 2014 heb ik voor de eerste keer mijn EHBO diploma gehaald.
Hierna was ik regelmatig op evenementen te vinden als hulpverlener.
Voor mijn werk ben ik non destructief materiaal onderzoeker, dit is een erg onregelmatige en drukke baan.
Mede hierdoor en tijdgebrek is mijn EHBO diploma een tijd geleden verlopen.
Sinds eind vorig jaar heb ik Fennanda ondersteund met haar werkzaamheden voor de vereniging, en een paar maanden terug heb ik de werkzaamheden als secretariaat/leden administratie van Fennanda overgenomen.
Momenteel neem ik weer deel aan de beginnerscursus voor het EHBO diploma zodat ik waar nodig is bij kan springen om de evenementen te bezetten.
Dit is niet altijd even makkelijk voor Harry/Trudie om rond te krijgen.
 • De herhalingslessen zijn inmiddels weer begonnen en zijn vanaf nu ook weer verplicht om te volgen om het diploma geldig te houden.
 • De meeste evenementen zijn weer voorbij en we hebben met man en macht en veel plezier alle aanvragen weer kunnen bemensen.
 • Harry Horstink is weer terug in zijn vertrouwde functie en neemt de taken van Evenementen hulpverlening weer over van Trudie Kramer, Trudie bedankt voor afgelopen jaar!! En Harry welkom terug.
 • De Rabo clubactie heeft het mooie bedrag van €543,14 opgeleverd.
Wij willen iedereen bedanken die op ons gestemd heeft.
Wij zijn inmiddels druk bezig met het kiezen van nieuwe kleding, wij zijn op zoek naar de juiste kwaliteit en draagkomfort in de kleuren van de EHBO.
 
Beginnerscursus EHBO:
We zijn in Oktober begonnen met een nieuwe beginnersgroep, er hebben zich 13 cursisten aangemeld, op 20 december gaat deze groep examen doen.
Ik wens alle cursisten heel veel succes en vooral plezier met deze cursus en ik ga ervanuit dat iedereen op 20 december het felbegeerde papiertje op zak heeft.
 
Vacature:
Er is op dit moment 1 vacature.
We zijn per 01-05-2023 opzoek naar een nieuwe Penningmeester.
Ria is aftredend en niet herkiesbaar.
Onze huidige penningmeester zal jou natuurlijk goed inwerken.
  
 
Evenementen:
De volgende evenementen staan nog open voor aanmelding:
-30-12-22              Live Music in Heino
-31-12-22              Jumbo Kamphuis crossloop
-01-01-23              Nieuwjaarsduik
 
 
Wist u dat:
We nog steeds opzoek zijn naar nieuwe Lotus en Instructeurs, en de opleiding door onze vereniging betaald wordt.
 
Wil iedereen die is verhuisd of een ander emailadres heeft of krijgt dit ook even doorgeven aan de vereniging?? Als wij verouderde gegevens van u hebben is het erg lastig om u te bereiken en erg vervelend dat hierdoor misverstanden kunnen ontstaan.


 
Het bestuur
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Uitgave: 10, Auteur: Jan van Oene, (voorzitter EHBO vereniging Hoonhorst-Dalfsen)

April 2022


Beste lezers,
voor jullie ligt de 10e uitgave van de nieuwsbrief  van de EHBO vereniging Hoonhorst – Dalfsen.
 
COVID-19
Tijdens dit schrijven zijn alle maatregelen mbt COVID-19 opgeheven!
De herhalingslessen worden weer uitgevoerd.
De evenementen gaan weer los! Wat (gelukkig) weer het nodige werk voor ons oplevert. De     
vraag naar hulpverleners draait dan ook weer volop.
Steun jullie praktische vaardigheden en onze financiële kas door je op te geven een   
evenement mee te draaien als hulpverlener! Let wel: je staat nooit alleen maar minimaal  
met zijn tweeën!

 
 • Jaarvergadering
Onze jaarvergadering is gepland op maandag 2 mei 2022. Aanvang 19.30 uur. Locatie: Trefkoel+ te Dalfsen.
Het bezoeken van deze avond mag meetellen voor een gemiste les (uitgezonderd de reanimatieles!).
De uitnodiging en de stukken zullen ongeveer 1 week voor de vergadering aan alle leden toegestuurd worden per e-mail.
Op deze avond hopen we een aantal jubilarissen (25 jarig en 40 jarig lidmaatschap) even in het zonnetje te zetten.
Tevens zullen we afscheid nemen van Fennanda (secretaresse) en Jan (ad interim voorzitter) en stellen we Grietje ten Hove voor als voorzitter en Berry Wennekes als secretaris. Dit voorstel moet door de ledenvergadering bekrachtigd worden!
We hopen jullie dan ook in grote getale te mogen begroeten op maandag 2 mei 2022!
 
 • Vacature
Op dit moment is er nog een vacature als lid van het bestuur. Mochten er kandidaten zijn dan kunnen deze zich opgeven tot aanvang van de vergadering op 2 mei 2022. 
Het bestuur
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Uitgave: 9, Auteur: Jan van Oene, (voorzitter EHBO vereniging Hoonhorst-Dalfsen)

Januari 2022


Beste lezers,
voor jullie ligt de 9e uitgave van de nieuwsbrief  van de EHBO vereniging Hoonhorst – Dalfsen.
 
Yess, we mogen weer!!
 
Eindelijk is het dan zover en kunnen we onze lessen weer opstarten. Nog wel met een aantal restricties maar het begin is er!
 
De volgende data zijn gereserveerd bij de Trefkoele+:
maandag 7 februari 2022
woensdag 9 februari 2022 en 2 maart 2022
zaterdag 5 maart2022 en 19 maart 2022
 
De lessen welke geannuleerd zijn worden niet ingehaald! Het diploma blijft geldig!
 
De volgende maatregelen dienen in acht te worden genomen:
- Bij het betreden van de Trefkoele+ dient een mondkapje te worden gedragen.
- De Trefkoele+ controleert het CoronaToegangsBewijs bij de toegang naar het Pluscafe.
- Omdat de lessen van de EHBO onder de noemer onderwijs vallen heeft men vrij toegang tot de
  EHBO ruimte (Panoramazaal).
  Wel dienen de instructies van de instructeurs opgevolgd te worden!
 
De basisregels blijven natuurlijk van kracht:
- Bij klachten thuis blijven
- Handen wassen
- 1,5m afstand houden,
- Ventileren
 
We wensen jullie weer veel plezier (en natuurlijk leerzame momenten) in de lessen.
Blijf gezond en pas goed op elkaar!
 


 
Het bestuur
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 


Uitgave: 8, Auteur: Jan van Oene, (voorzitter EHBO vereniging Hoonhorst-Dalfsen)

Januari 2022
 
Beste lezers,
Voor jullie ligt de 8e uitgave van de nieuwsbrief van de EHBO vereniging Hoonhorst – Dalfsen.
 
Allereerst de beste wensen voor 2022! Wij wensen een ieder een voorspoedig maar vooral gezond 2022!
 
In de vorige nieuwsbrief schreven we te hopen in januari 2022 met beter nieuws te kunnen komen. Helaas zijn de vooruitzichten van COVID-19 nog niet veel verbeterd daar waar het gaat om het kunnen opstarten van onze herhalingslessen.
De Trefkoele heeft nog te maken met een sluiting tot 14 januari 2022. Daarna zal middels een persconferentie duidelijk worden wat de toekomst brengt. De berichten vooraf zijn niet bemoedigend en er wordt gesproken over een handhaving van de huidige maatregelen tot eind januari 2022.
Om jullie toch wat duidelijkheid te kunnen geven heeft het bestuur het volgende besloten:
 
alle lessen worden opgeschort tot in ieder geval 1 februari 2022.
 
Het gaat om de volgende data welke geannuleerd zijn:
- maandag 10 en 17 januari 2022 (groep 1)
- maandag 31 januari 2022 (groep 2)
 
Voor de data maandag 7 februari 2022, woensdag 9 februari en 2 maart 2022 en zaterdag 5 en 19 maart 2022 krijgen jullie nog bericht.
 
 
Blijf gezond en pas goed op elkaar!Het bestuur
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 


Uitgave: 7, Auteur: Jan van Oene, (voorzitter EHBO vereniging Hoonhorst-Dalfsen)

November 2021
 
Voor voor jullie ligt de 7e uitgave van de nieuwsbrief van de EHBO vereniging Hoonhorst – Dalfsen.

Deze nieuwsbrief staat in het teken van het toenemen van het aantal Coronabesmettingen en de maatregelen welke wij als EHBO vereniging nemen.

Helaas moeten wij vaststellen dat het aantal Coronabesmettingen erg snel toeneemt. De oorzaken zijn divers alsmede ook de leeftijdsgroepen. Ook het doorgeven van het virus zonder zelf klachten te hebben ondervonden horen we steeds vaker.
Afgelopen vrijdag (12 november) zijn de maatregelen weer verscherpt door een gedeeltelijke lockdown in te voeren.

Als EHBO vereniging hebben we dan ook het besluit genomen om per direct de lessen op te schorten om zodoende risico te mijden. Deze opschorting is in ieder geval tot januari 2022.
Het gaat om 2 lessen (woensdag 17 november en zaterdag 27 november). Op dit moment weten we nog niet of deze lessen gecompenseerd moeten worden of dat het Oranje Kruis dispensatie verleend. Wordt dus vervolgd!

We hopen begin januari 2022 met beter nieuws te kunnen komen.
Rest ons een ieder toch fijne dagen te wensen! Pas goed op jezelf (en dus ook op een ander)!


Het bestuur
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Uitgave: 6, Auteur: Jan van Oene, (voorzitter EHBO vereniging Hoonhorst-Dalfsen)

September 2021
 
Voor jullie ligt de 6e uitgave van de nieuwsbrief van de EHBO vereniging Hoonhorst – Dalfsen. Deze nieuwsbrief staat in het teken van het opstarten van de lessen. 
Hieronder wordt (in het kort)weergegeven hoe we om moeten gaan met de regels van het RIVM  inzake de trainingen. 
 
â–º Gedragsregels social distancing en hygiëne 
- blijf thuis bij klachten 
- blijf ook thuis als een medehuisgenoot meer dan 38 graden koorts heeft 
- houd onderling afstand (1,5m) 
- schud geen handen 
- regelmatig handen wassen 

â–º Cursuslocatie (Trefkoele) 
- de Trefkoele heeft de inrichting (toiletten, lesruimtes) ingericht volgens de richtlijnen RIVM - neem de kortste route naar de leslocatie (Panoramazaal) 
- de instructeurs wijzen aan het begin van de les nog even op de regelementen RIVM 

â–º Pauzes en catering 
- de pauzes zullen worden genoten in de lesruimte waar dan ook de koffie geserveerd gaat worden 
 Schoonmaak 
- na de lessen worden de gebruikte materialen schoongemaakt alsmede de stoelen en tafels 

â–º Leermiddelen 
- de leermiddelen worden vooraf aan de training gedesinfecteerd 
- dit wordt ook gedaan na elk gebruik door de cursist! 
- er wordt geoefend met handschoenen. Deze worden na gebruik weggegooid!
- er is GEEN mondkapjesplicht! 

 Algemeen:  
- luister naar de adviezen/instructies van de instructeurs! Let op elkaar en spreek elkaar aan daar   waar nodig (we vervallen zo snel weer in ons oude gedrag!) 
- personen uit 1 huishouden mogen dicht bij elkaar werken, elkaar aanraken! We wensen jullie, ondanks de beperkingen, toch een leerzaam seizoen toe! 


Het bestuur

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Uitgave: 5, Auteur: Jan van Oene, (voorzitter EHBO vereniging Hoonhorst-Dalfsen)

Augustus 2021

Beste lezers,

Voor jullie ligt de 5e uitgave van de nieuwsbrief van de EHBO vereniging Hoonhorst – Dalfsen.
Heel voorzichtig worden er weer evenementen georganiseerd. vanaf 14 augustus 2021 zijn kleinschalige evenementen (buiten of in open tent) met een maximum van 750 bezoekers weer toegestaan. Wel onder de strikte voorwaarden van het RIVM en de overheid. Hieronder geven we deze voorwaarden nog even weer omdat deze relevant zijn voor onze hulpverleners op evenementen.

â–º Voorwaarden aan welke voldaan moet worden tijdens een hulpverlening bij evenementen

- overhandig een vaccinatiebewijs
- indien geen vaccinatiebewijs doe dan kort van te voren een zelftest
- advies: op dag 5 na het evenement een zelftest doen. Dit om eventuele besmettingen snel op het
spoor te komen
- regelmatig handen wassen
- houd de afstand van 1,5m vast mits er daadwerkelijk hulp moet worden verleend
- indien er hulp moet worden verleend draag dan een mondkapje (afstand < 1,5m)

Ondanks de “beperkingen” hopen wij dat er weer met plezier hulp verleend kan gaan worden. Laat je in ieder geval niet weerhouden en help op deze manier mee om weer de nodige ontspanning in ons leven toe te laten!
We zijn er aan toe!!

Het bestuur

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Uitgave: 4, Auteur: Jan van Oene, (voorzitter EHBO vereniging Hoonhorst-Dalfsen)

Juli 2021

Beste lezers,

Voor jullie ligt de 4e uitgave van de nieuwsbrief van de EHBO vereniging Hoonhorst – Dalfsen.
M.b.t. COVID-19 zijn vele versoepelingen in gang gezet. Er zijn nog een klein aantal (basis)maatregelen welke we moeten hanteren maar we zijn op weg naar “de uitgang”.
Hieronder een aantal aandachtspunten welke we graag onder jullie aandacht brengen

â–º Oranje Kruis certificaten digitaal

Wij hebben in het bestuur besloten om de stap die het Oranje Kruis genomen heeft om geen fysieke pasjes meer uit te delen, te volgen. Een ieder krijgt een digitaal pasje (via de mail als pdf berstand) welke men kan kopiëren naar zijn /haar smartphone en kan deze dan plaatsen in bijvoorbeeld de app stocard
Voor hen die geen smartphone bezitten betekent het dat ze een kopie/afdruk van de mail (waarop het digitale pasje staat) kunnen maken en deze als papieren bewijs bij zich kunnen dragen.

â–º Financiën
We hebben gebruik kunnen maken van het “coronapotje” van de gemeente Dalfsen. Hierdoor hebben we een bedrag van ruim€ 7000,-- mogen ontvangen i.v.m. inkomstenderving. Het is vanzelfsprekend dat we hier erg blij mee zijn!

â–º Hulpverleningen
De evenementen worden langzamerhand weer opgestart en daarmee ook de vraag naar hulpverleners. Wij nodigen iedereen uit (die dit nog niet doet) om eens een evenement mee te draaien! Enerzijds geeft het verlichting aan de (kleine) groep vaste hulpverleners op dit moment en anderzijds doet men praktijkervaring op zodat je steeds zelfverzekerder een ongeval kunt benaderen.
Daarnaast is het zeker ook gezellig om af en toe in de evenementenwereld van Dalfsen te staan!
Voor wat betreft de hulpverlening: als bestuur hechten we er wel aan dat de basismaatregelen m.b.t. COVID-19 nog worden gehandhaafd! D.w.z.: regelmatig handen wassen, 1,5 m afstand houden. Tijdens een daadwerkelijke hulpverlening is het dragen van handschoenen en een mondkapje verplicht!

â–º Lessen/trainingsmateriaal
M.i.v. september 2021 hopen wij de lessen weer op te starten. Een ieder krijgt daar bericht van d.m.v. “het herhalingsboekje” waarin de groepsindeling en data vermeld staan. Wij hebben 2 nieuwe AED trainers van het merk Zoll kunnen aanschaffen. Dit in navolging op 2 nieuwe AED’s van het merk Zoll welke we op locatie (tijdens evenementen) bij ons hebben.

â–º Jaarvergadering
Ook in 2021 zijn we nog niet in de gelegenheid geweest om onze jaarvergadering te houden.
Nu is er het afgelopen jaar weinig tot niets gebeurd maar toch willen we met jullie een aantal dingen delen waarin actie ondernomen moet worden:
- in 2021 zijn er 3 bestuursleden aftreden te weten: Harry Horstink, Lorand Toth en Jan van Oene. Als bestuur hebben we gemeend dit niet met een jaar te kunnen verlengen en hier willen we dan graag actie op ondernemen.
Harry Horstink en Lorand Toth hebben zich opnieuw kandidaat gesteld voor de komende 3 jaar (dus aftredend in 2024). Mochten er echter tegenkandidaten zijn dan kunnen deze zich melden bij het secretariaat voor 1 september 2021. Bij eventuele tegenkandidaten zal dit tijdens de ledenvergadering in maart 2022 in stemming worden gebracht.
Om een goede voortgang van de bestuurssamenstelling te waarborgen zal de zittingsduur dan voor
2 jaar zijn (ipv 3jaar) en de huidige bestuursleden zullen dan interim aanblijven tot maart 2022.
Dit wijkt af van wat er in de statuten staat maar alles heeft te maken met het coronavirus waardoor alles een beetje anders is.

Jan van Oene heeft aangegeven dat hij in ieder geval wil stoppen op het moment dat hij 70 jaar wordt (maart 2023). Grietje ten Hove heeft aangegeven zich kandidaat te willen stellen voor de functie van voorzitter. Mochten er tegenkandidaten zijn voor de functie van voorzitter dan kunnen deze zich melden bij het secretariaat voor 1 september 2021.
Ook hier geldt dat bij eventuele meerdere kandidaten er een stemming volgt op de jaarvergadering in maart 2022. Jan wil de komende 2 jaar (tot maart 2023) gebruiken om zijn opvolger in te werken.

- financieel overzicht: wij zijn voornemens om tussentijds een financieel overzicht
(per september 2021) met jullie te delen. Dit zal opgesteld worden door onze penningmeester en gecontroleerd worden door de kascommissie. Op deze manier willen we jullie graag op de hoogte houden van de financiële situatie van de vereniging. Per maart 2022 zullen dan weer de stukken aangeleverd worden zoals het hoort!

â–ºReminder:
Als bestuur stellen wij het op prijs als jullie op de onderstaande vragen zouden willen reageren voor
1 september 2021:
> zijn er tegenkandidaten voor Harry Horstink en/of Lorand Toth (eea zal vastgesteld worden in de
jaarvergadering maart 2022).
> zijn er naast Grietje ten Hove nog kandidaten voor de functie van voorzitter (e.e.a. zal vastgesteld
worden in de jaarvergadering maart 2022).


Het bestuur

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Uitgave: 3, Auteur: Jan van Oene, (voorzitter EHBO vereniging Hoonhorst-Dalfsen)

November 2020

Beste lezers,

Voor jullie ligt de 3e uitgave van de nieuwsbrief van de EHBO vereniging Hoonhorst – Dalfsen.
Op het moment van dit schrijven zitten we i.v.m. Covid-19 (het Coronavirus) helaas nog in een gedeeltelijke Lock Down. Daarnaast heeft de overheid meerdere coronaregels opgesteld om verspreiding van dit virus in te dammen en er met name voor te zorgen dat de druk op de zorg niet te groot wordt. Ook als EHBO vereniging houden we ons aan deze regels door zo min mogelijk (eigenlijk geen) bijeenkomsten te organiseren. En alle (herhaling)lessen zijn gestopt tot in ieder geval januari 2021. Dit heeft overigens geen gevolgen voor de geldigheid van onze diploma’s!
Gezien de ontwikkelingen m.b.t. een vaccin tegen Covid-19 hopen wij vanaf januari 2021 onze lessen weer voorzichtig (met inachtneming van de dan geldende coronaregels van de overheid) weer op te kunnen starten.
Ook onze jaarvergadering (gepland in maart 2020) hebben we geannuleerd. Inmiddels heeft een ieder van jullie de jaarvergaderstukken digitaal aangeleverd gekregen met de vraag hierop te reageren (indien van toepassing). Verderop in de nieuwsbrief meer hierover.


â–º Oranje Kruis certificaten digitaal
Bij de stukken van de jaarvergadering hebben we ook een schrijven van het Oranje Kruis toegevoegd waarin men uitleg geeft waarom overgegaan wordt tot digitalisering van de certificaten.
Binnen onze vereniging moet nog een besluit genomen worden hoe wij hiermee om (willen) gaan!

â–º Financiën
Nu er geen (of nauwelijks) evenementen zijn hebben we ook geen (of nauwelijks) inkomsten en dat heeft natuurlijk ook financiële gevolgen voor onze vereniging. Want daartegenover hebben we wel vaste lasten. Dit betekent dat we nu interen op onze “spaargelden”. We hopen in aanmerking te komen voor “noodpotjes” welke beschikbaar gesteld worden door de gemeente Dalfsen om op die manier iets te kunnen compenseren. Daarnaast zijn er acties (bv de Grote Club actie) waar we enthousiast aan meedoen om ook op die manier wat geld binnen te “hengelen”.

â–º Hulpverleningen
Op dit moment zijn er weinig tot geen aanvragen om te ondersteunen op evenementen. Mochten er toch aanvragen komen dan willen wij als vereniging zeker ondersteuning verlenen maar wel met inachtneming van alle veiligheidsadviezen van de overheid! Op dit moment betekent dat: regelmatig handen wassen, dragen van handschoenen en mondkapjes tijdens een hulpverlening. We hebben in deze een voorbeeldfunctie en willen daarna handelen!

â–º Tourniquet en opstoppen van wonden
Met ingang van 1 september 2020 is het mogelijk het aanleggen van een tourniquet en opstoppen van wonden (bij voorkeur met hemostatisch gaas) te laten examineren. Voor ons betekent dit dat het onderdeel gaat uitmaken van de herhalingslessen. 
Een eerstehulpverlener kan met een tourniquet de overlevingskans van een slachtoffer met levensbedreigend bloedverlies aanzienlijk verhogen. Aangezien op steeds meer plekken stop-de-bloedingsets verschijnen met daarin onder meer een tourniquet, is het belangrijk dat de eerstehulpverlener goed weet hoe hiermee om te gaan. Daarom is besloten dit onderdeel op te nemen in de richtlijnen. 
Op de website vindt je antwoorden op de meest gestelde vragen rondom de invoering van de tourniquet in het EHBO-programma.

â–º Jaarvergadering
Om toch onze verantwoording aan jullie te overleggen hebben we gemeend de jaarvergadering dit jaar digitaal aan te leveren. Middels een agenda en bijbehorende stukken hebben we jullie geïnformeerd over het jaar 2019. Tot 1 november 2020 kon men reageren met vragen en/of opmerkingen. Hier heeft niemand gebruik van gemaakt. Dat betekent dat alle leden akkoord zijn met de gemaakte verslagen en alle gedane voorstellen door het bestuur. We willen jullie bedanken voor het vertrouwen!
Er is echter nog 1 manco en dat is een aanvulling in de kascommissie. Wij zouden het fijn vinden als zich hier nog iemand voor meldt zodat we in 2021 met een voltallige kascommissie het beheer van de financiën kunnen controleren.

Blijf gezond!
Het bestuur

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Uitgave: 2, Auteur: Jan van Oene, (voorzitter EHBO vereniging Hoonhorst-Dalfsen) 

Maart 2020

Beste lezers,

Voor jullie ligt de 2e en extra uitgave van de nieuwsbrief van de EHBO vereniging Hoonhorst – Dalfsen.
Via deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte stellen wat de invloed van het coronavirus heeft op onze verening.
Het coronavirus heeft de hele wereld in zijn greep waar wij dus ook deel van uitmaken. Op topniveau wordt op alle manieren getracht dit virus een halt toe te roepen. De oplossing is echter nog niet gevonden! Tot die tijd zullen we moeten proberen met de middelen die wij hebben zoveel mogelijk weerstand te bieden.
In Nederland geeft het RIVM richtlijnen mbt het zoveel mogelijk trachten in te dammen van dit virus:
- hoesten en niezen in de elleboogholte
- geen handen schudden
- regelmatig handen wassen
 
De Nederlandse overheid heef besloten alle bijeenkomsten met meer dan 100 personen te verbieden!
 
Dan terug naar “onze” EHBO omgeving.
Het Oranje Kruis volgt de richtlijnen van het RIVM. Hieronder de letterlijke (gedeeltelijke) tekst van het Oranje Kruis:
 
Bericht 02-03-2020:
Het Coronavirus (COVID-19) heeft inmiddels ook Nederland bereikt. Het RIVM is verantwoordelijk voor de coördinatie van de bestrijding ervan en heeft nauw contact met alle GGD-instellingen. Hiervoor heeft het richtlijnen opgesteld, die Het Oranje Kruis ook volgt. Verder verwijzen we naar de FAQ van het RIVM op Rivm.nl.
Het Oranje Kruis blijft de adviezen van het RIVM nauwlettend volgen. Mocht er nieuwe informatie beschikbaar komen, stellen wij je hiervan uiteraard op de hoogte.
Er zijn tot op heden nog geen aanwijzingen om op een andere manier Eerste Hulp te verlenen. Mocht u bij een daadwerkelijke reanimatie vermoeden dat het slachtoffer besmet is met het Coronavirus, kunt u volgens de Reanimatierichtlijnen afzien van beademing. Tijdens het examen van Het Oranje Kruis moet de kandidaat wel laten zien dat hij kan beademen.
 
Vwb onze eigen vereniging:
- de herhalingslessen zijn nagenoeg voorbij. Daar waar er nog wel les gegeven wordt  
   en de reanimatie zit in het programma onthouden we ons van de beademing! De   
   poppen dienen elke keer grondig te worden gereinigd waaronder ook de vervanging
   van de longen!
- vwb de hulpverleningen geldt natuurlijk ook dat bij evenementen waarbij meer dan 
  100 aanwezigen worden verwacht deze worden gecanceld tot 1 april 2020. Jullie
  worden via mail en website op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen mbt de
  geplande evenementen!
- de geplande ledenvergadering van maandag 23 maart 2020 stellen we uit tot een
   nader te bepalen datum. Ook onze gastspreker heeft aangegeven dat vanuit haar
   organisatie is besloten geen lezingen meer te verzorgen tot nader orde.
 
Het bestuur.
 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Uitgave: 1, Auteur: Jan van Oene, (voorzitter EHBO vereniging Hoonhorst-Dalfsen) 

 
December 2019,
 
Beste lezers,
voor jullie ligt de 1e uitgave van de nieuwsbrief van de EHBO vereniging Hoonhorst – Dalfsen.
Middels deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte houden van nieuwtjes en weetjes op het gebied van EHBO in het algemeen en van onze vereniging in het bijzonder.
In beginsel gaan we uit van een frequentie van 2x per jaar (uitgezonderd die momenten dat er ad-hoc nieuws te melden is en belangrijk is voor dat moment).
We willen ook jullie van harte uitnodigen om ons van input te voorzien voor deze nieuwsbrief!
 
We willen een ieder die het aangaat bedanken voor hun inzet en verder willen we jullie alvast hele fijne feestdagen toewensen alsmede een gelukkig en met name gezond 2020!
 
Het bestuur.
 
â–º  op dit moment is het bestuur bezig om al het materiaal te inventariseren. De tassen, welke tijdens hulpverleningen worden gebruikt, worden voorzien van alleen maar materiaal welke door de EHBO’er gebruikt mag worden. Ook zullen de nieuwste ontwikkelingen op gebied van verbandmateriaal toegevoegd worden (denk bv aan traumazwachtel). Tijdens de herhalingslessen zal aandacht geschonken worden aan de inhoud van deze tassen.
De “basistassen” hebben allemaal hetzelfde uiterlijk en hebben ook allemaal dezelfde inhoud. Mochten andere materialen nodig zijn op een evenement (bv blarenpleisters bij een wandelevenement of cool packs bij judo/karate) dan zullen deze in een andere (afwijkende) tas zitten. Let er dan ook even op als je naar een evenement gaat als hulpverlener of er afwijkende materialen aanwezig kunnen zijn.
 
â–º  ook zal onze MEP voorzien worden van het nieuwste materiaal op gebied van EHBO welke door onze hulpverleners gebruikt mogen worden. In de MEP zullen standaard 2 basistassen aanwezig zijn.
 
â–º  op dit moment wordt de stalling van de MEP totaal gereinigd en heringericht.
Ben Janssen of Lorkeers zal de helpende (bouwkundige) hand reiken, samen met een paar vrijwilligers, om iets te doen aan isolatie, aftimmering en verlichting alsmede een likje verf hier en daar.
 
â–º  het bestuur is bezig met een herinrichting van de functies binnen het bestuur. De tijd heeft ons enigszins ingehaald waardoor het noodzakelijk is dat we alle functies tegen het licht houden, er kritisch naar kijken en opnieuw invullen. Als er duidelijkheid is over deze invulling gaan we dat melden!
â–º  de Veldnorm. In 2017 is van overheidswege een traject gestart om tijdens evenementen de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. In de loop der jaren was er wat scheefgroei ontstaan waardoor niet altijd de juiste zorg op de juiste plek was. Uitgangspunt is welk zorgrisico een evenement met zich meebrengt. Men kan zich voorstellen dat het zorgrisico bij een veekeuring duidelijk minder is dan bij een groot loopevenement (bv dam tot dam loop). De organisator van een evenement geeft het zorgrisico aan bij de vergunningverlener (bij ons is dat de gemeente Dalfsen). Deze vermeldt dit risico in de vergunning en vervolgens wordt de hulpverlening daarop afgestemd. Het kan dan zijn dat een ehbo’er qua zorgrisico te weinig is op een bepaald evenement en dat er bv een arts of verpleegkundige bij aanwezig moet zijn.

Wij hebben de veldnorm besproken met de gemeente Dalfsen en de Ghor (veiligheidsregio) en deze norm aangelegd tegen onze evenementen.
Bij ons geeft dat geen grote wijzigingen omdat alle evenementen, zoals wij die kennen, prima “bemenst” kunnen worden door onze ehbo’ers. Er zal echter door ons wel wat meer aandacht geschonken worden (al dan niet tijdens de reguliere lessen) aan bv gebruik van alcohol en drugs. Dit is een fenomeen wat (helaas) nog steeds toeneemt op bepaalde evenementen en wij willen onze hulpverleners voorzien van een goede basiskennis zodat men adequaat kan handelen. Ook zal er van onze hulpverleners wat extra aandacht worden gevraagd voor de invulling van formulieren. Deze gaan onderdeel uitmaken van de inhoud van de tassen!
 
â–º  we zijn in overleg met een aantal vrijwilligers die een groep van ongeveer 250 personen aansturen op gebied van BLS-AED opleiding. Door het eenzijdig opzeggen van een samenwerkingsverband met SAAM dreigt deze groep geen trainingen meer te kunnen volgen en dat kan volgens ons niet de bedoeling zijn! We gaan de mogelijkheden bespreken of wij als vereniging hier een oplossende rol in kunnen hebben. Wordt vervolgd.
 
â–º  zoals bekend willen wij als vereniging gaan voor kwaliteit in de breedste zin van het woord. Hiermee wordt oa bedoeld dat de hulpverleners in staat zijn goede (zo niet de beste) hulp te kunnen verlenen in daarvoor beschikbaar gestelde (herkenbare) kleding. Verder verwijzen we jullie ook nog eens naar het protocol voor de hulpverlener (terug te vinden op de website).  Ook een EHBO post valt onder de kwaliteitsnorm. Wij hebben onze eigen MEP en tent welke duidelijk herkenbaar zijn als EHBO post. Daarnaast moet een evenementenorganisatie voldoen aan de kwaliteitseisen welke wij hebben gesteld aan een EHBO ruimte. Wij horen (in de wandelgangen) dat het niet altijd is zoals het zou moeten. Mochten jullie dit ervaren dan willen wij dit graag schriftelijk ontvangen zodat wij gericht en onderbouwd actie kunnen ondernemen.
 
â–º  graag brengen we de volgende link onder jullie aandacht:
www.hartslagnu.nl
 
â–º  tenslotte nog een datum voor in de agenda:
23 maart 2020 algemene ledenvergadering

Ps: het is iedereen bekend dat het bezoeken van deze vergadering als compensatie mag dienen voor het missen van 1 les?
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++