Voorwaarden en tarieven

Voorwaarden en tarieven behorende bij de hulpaanvraag

Voorwaarden:
 • De aanvraag dient 6 weken voor aanvang van het evenement in ons bezit te zijn. Daarna wordt uw aanvraag niet meer in behandeling genomen.
 • Annulering binnen 5 dagen voor aanvang van het evenement wordt belast met € 20,00.
 • Wij zijn altijd met minimaal 2 hulpverleners aanwezig. Afhankelijk van de aard en grootte van het evenement kunnen er meerdere hulpverleners ingezet worden.
 • Aanvragen waarbij in de vergunning de aanwezigheid van EHBO verplicht is gesteld, krijgen voorrang boven aanvragen waarbij EHBO niet verplicht is gesteld.
 • Onze hulpverleners worden ingezet tot uiterlijk de door u aangegeven eindtijd.


EHBO – ruimte dient te voldoen aan:

 • Minimaal 3 x 3 meter.
 • Voldoende licht.
 • Stromend water op minimale afstand van 20 meter.
 • Een tafel met minimaal drie stoelen.
 • Privacy kunnen bieden voor behandeling eventuele slachtoffers.
 • Een stroompunt.
 • De EHBO post dient duidelijk zichtbaar te zijn voor bezoekers/deelnemers.
 • De EHBO post dient makkelijk bereikbaar te zijn voor de off. hulpdiensten.
Note: Indien er geen geschikte EHBO - ruimte aanwezig is zal de Mobiele EHBO post met tent(en) ingezet worden. Hiervoor dient wel voldoende ruimte en een geschikt stroompunt aanwezig te zijn. Doorrijhoogte van minimaal 2,70 voor de bus en de tenten hebben een afmeting van 3 x 3 meter en 3 x 4,5 meter.


Tarieven:

 • Hulpverlening vanaf 08.00 uur tot 23.00 uur: € 20,00 per uur, per 2 hulpverleners.
 • Hulpverlening vanaf 23.00 uur: € 40,00 per uur, per 2 hulpverleners.
 • Beschikbaar stellen AED: € 15,00 per dagdeel (à 4 uur).
 • Tarieven van de MEP: 25 euro per dag.
 • Tarieven van de Tent: 25 euro per dag.
 • Reiskostenvergoeding per hulpverlener: € 0,25 per kilometer, vanaf 5 kilometers enkele reis tot de locatie van het evenement.

Tarieven inzet MEP en/of EHBO tent:
 • Alle activiteiten: € 25,00 per dag (exclusief € 0,25 per kilometer).
Note: het aantal gereden kilometers wordt vastgesteld volgens Google Maps.