Voorwaarden en tarieven

Voorwaarden en tarieven behorende bij de hulpaanvraag

Voorwaarden:


EHBO – ruimte dient te voldoen aan:

Note: Indien er geen geschikte EHBO - ruimte aanwezig is zal de Mobiele EHBO post met tent(en) ingezet worden. Hiervoor dient wel voldoende ruimte en een geschikt stroompunt aanwezig te zijn. Doorrijhoogte van minimaal 2,70 voor de bus en de tenten hebben een afmeting van 3 x 3 meter en 3 x 4,5 meter.


Tarieven:


Note: het aantal gereden kilometers wordt vastgesteld volgens Google Maps.