Voorwaarden en tarieven

Voorwaarden en tarieven behorende bij de hulpaanvraag

Voorwaarden:


EHBO – ruimte dient te voldoen aan:

Note: Indien er geen EHBO - ruimte aanwezig is zal de Mobiele EHBO post met tent(en) ingezet worden. Hiervoor dient wel voldoende ruimte en een geschikt stroompunt aanwezig te zijn. Doorrijhoogte van minimaal 2,70 voor de bus en de tenten hebben een afmeting van 3 x 3 meter en 3 x 4,5 meter.


Tarieven:

Note: bij commerciële activiteiten worden afwijkende tarieven gehanteerd.


Inzet van de mobiele hulppost is binnen de grenzen van Dalfsen gratis.

Buiten de gemeentegrenzen gelden de volgende tarieven: Note: het aantal gereden kilometers wordt vastgesteld volgens Google Maps.